Αρχική

SOLE's στο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Νικολάου

Τα SOLE's (Self-Organised Learning Environments) ή Αυτο-Οργανούμενα Περιβάλλοντα Μάθησης, είναι ένας νέος τρόπος να μαθαίνουμε. Έχουν προταθεί από τον Sugata Mitra και βρίσκονται σε πληρη ανάπτυξη σε έναν μεγάλο αριθμό χωρών.

SOLE

Σταθμοί Ανοιχτού κώδικα!

Τα Αυτο-Οργανούμενα Περιβάλλοντα Μάθησης είναι σταθμοί εργασίας για τέσσερις μαθητές που έχουν πρόσβαση στο internet και έναν επεξεργαστή κειμένου. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του σταθμού εργασίας δεν χρειάζεται να είναι πολύ υψηλά και για αυτό τον λόγο στο σχολείο σκεφτήκαμε πως η χρήση Rasperry pi’s είναι ο ενδεδειγμένος τρόπος για να δημιουργήσουμε φτηνούς σταθμούς. Σε συνδυασμό με το Εργαστήριο Ανοιχτών Τεχνολογιών– Καινοτομίας του σχολείου μας, στο οποίο έχουν ήδη εγκατασταθεί δέκα Raspberries σε LTSP δίκτυο με χρήση Pinet ξεκινάμε την χρήση τους σαν SOLE’s.

Επικοινωνία

 • Τηλ. 2834093217
 • Email: mail@dim-ag-nikol.reth.sch.gr και mail@solegreece.eu
 • Ταχ. Διεύθυνση: Δημοτικό Σχολείο Αγ. Νικολάου, Άγ. Νικόλαος, 74052, Ρέθυμνο.
 • Πληροφορίες: Γιάννης Ανδριόπουλος.
Βίντεο
Ερωτήματα που παρακινούν τη μάθηση

Μαθαίνω

 • Μαθητές και εκπαιδευτικοί στο Edmodo( www.edmodo.com ) Κάνω τα μαθήματά μου με τον υπολογιστή μου.

 • Μαθαίνω ενδιαφέροντα πράγματα μέσα από το Moodle του σχολείου μου (υπό κατασκευή)

 • Χρησιμοποιώ εργαλεία web 2.0 για να εκφραστώ μέσα από λόγο, εικόνα, βίντεο ή μουσική.

  Συνεργάζομαι

  • Φτιάχνω πίνακες στο Linoit και τους χρησιμοποιώ για να μάθω συνεργατικά.

Εργασίες των παιδιών

Μαθαίνω

Η σελίδα είναι υπό κατασκευή

SoleGreece στο TwitterNOTE: A contact form such as this would require some way of emailing the input to an email address.


Σχόλια-Μηνύματα