Υλικό για τα SOLE's: Διαβάστε, Δείτε, Ακούστε:


Sole Toolkit

Πώς να οργανώσετε έναν σταθμό SOLE. Το βασικό εγχειρίδιο.

appear.in

Ελάτε σε επαφή με εξωτερικούς συνεργάτες, χρησιμοποιώντας βίντεο, ήχο και διαμοιρασμό επιφάνειας εργασίας χωρίς εγκατα- στάσεις λογισμικού, στο https://appear.in.

School in the cloud

Ο ιστότοποος του "The School in the Cloud". Διαβάστε τα blogs, δείτε βίντεο, ελάτε σε επαφή με άλλους, χρησιμοποιείστε την τράπεζα μεγάλων, σπουδαίων ερωτημάτων.