Συναρμολογούμε τα Raspberry pi's


Στο εργαστήριο Η/Υ και καινοτομίας του σχολείου, Συναρμολογούμε τα Raspberries που θα χρησιμοποιηθούν σαν σταθμοί εργασίας SOLE's.

Επιστροφή